V&V header lemon links
vorige
edities

Meer informatie volgt spoedig

Onbeperkt leefbaar - 2023

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2023 vond het kennis- en netwerkevent Vrouwen & Voedsel plaats in het Provinciehuis van Overrijssel. Het thema van dit jaar was: 'Onbeperkt leefbaar'. 

Lef en leiderschap in crisissituaties - 2021

In 2021 vond het kennis- en netwerkevent Vrouwen en Voedsel online plaats door omstandigheden. Het thema van dit jaar was: 'Lef en leiderschap in crisissituaties'. 

2023 03 08 VOEDSEL&VROUWEN  25
Contact

post@vrouwenenvoedsel.nl

Vrouwen & Voedsel 
p/a GroentenFruit Huis
Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer