V&V header lemon links
2024

Jaarlijks wordt op 8 maart, Internationale Vrouwendag, een live event georganiseerd. Deze dag draait om ontmoeten, verbinden en verdiepen.

De kracht van verbeelding

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2024 vond het kennis- en netwerkevent Vrouwen & Voedsel plaats in het Provinciehuis van Utrecht. Ruim 150 dames, die actief zijn in de hele voedselketen, gingen met elkaar in gesprek over duurzame voedselsystemen. Het thema van dit jaar was: 'De kracht van de verbeelding'. Vanuit diverse invalshoeken gaven vrouwen uit de food & agrisector hun visie op duurzame voedselsystemen.

De initiatiefnemers organiseren dit jaarlijkse event om op thema’s van elkaar te leren, elkaar te inspireren én een jaarrond vrouwen uit de agrofoodsector met elkaar te verbinden.

Ga het gewoon doen!

Allereerst sprak Mirjam Sterk, gedeputeerde van provincie Utrecht in gesprek met dagvoorzitter Heleen Lansink, over het uit gaan van je eigen kracht. Sterk: “Het is vrouw-eigen om eerst te denken dat je iets misschien niet kan. Ga het gewoon doen!” Vanuit retailperspectief deelde keynote speaker Daniek Ehrismann, duurzaamheidsadviseur bij Jumbo, haar reis binnen Jumbo over het thema duurzaamheid. Dit leverde een mooie discussie op over duurzame ketens, de toegevoegde waarde van keurmerken en de eiwittransitie. Vervolgens ging de groep voor die rondes uiteen in keuzeworkshop.

Voordat iedereen naar de workshops ging zong Rosa Vendel van stichting Wijland nog het nummer ‘Moed en Onderstroom’ wat speciaal voor deze dag is geschreven. Dit mooie lied kan via deze link worden beluisterd.

Positieve Invloed Methode

Verder was mogelijk om door Helga van Marrewijk van Growers United en Jannelieke Boot van Federatie Vruchtgroenten Organisaties (FVO) te worden bijgepraat over hoe hightech tuinbouw werkt aan de beschikbaarheid van duurzaam voedsel. Dorieke Goodijk, van Kamelenmelkerij Smits in Nederland vertelde over de positieve impact op de boerderij, die inzichtelijk kan worden gemaakt met de Positieve Invloed Methode voor agrarische ondernemers (BoerenPIM).  Creatievelingen gingen aan de slag met Visual Artist Wapke Feenstra rondom het thema ‘De kracht van verbeelding’ en Anna van de Bijl vertelde namens Rabobank over Eiwitten van Nederlandse bodem. Natasja van der Lely van Greenport West-Holland en Marjolein Geurts van Be Bright gingen met deelnemers in gesprek wat er nodig is om te komen tot een gezonde, relaxte en sociale lunchcultuur.

Hoe maak je samenwerking succesvol?

Katelijn Hertogs van Caring Doctors en Sanne Smeets van Caring Farmers vertelden hoe zij samen met Caring Vets met elkaar hetzelfde doel nastreven: een duurzame plantaardige voedseltransitie. Gerda Kool, boerin en bestuurder ging in op verbinding met het boerenerf. Gericht op de vraag: Hoe zorg je dat een samenwerking van zowel overheden, organisaties als boeren succesvol is? Veel belangstelling was er ook voor de workshops van het ministerie van LNV over 'De kracht van vrouwen in de agrifoodsector versterken: hoe ontwikkeling begint bij jezelf' en van Bettina Bock van de WUR over Innovatiekracht van vrouwen. Marjan van de Wijngaard van VAB besprak het belang van financiële gelijkwaardigheid in het ondernemerschap.

Dat de waarde van netwerken niet aan landsgrenzen gebonden is, kwam tot uiting in de workshop van Patience Koku uit Nigeria en Judith de Vor, beiden lid van het Global Farmers Network. Doel van dit netwerk is boeren vanuit de hele wereld een stem te geven in debatten en gesprekken en te leren van elkaar.

Netwerken

Tijdens de afsluitende netwerkborrel was er ruim de gelegenheid om na te praten, bij te praten en nieuwe contacten te leggen. Want ook daarvoor was de bijeenkomst uitermate geschikt met een bijzonder gemêleerde gezelschap van melkveehoudsters, vertegenwoordigers uit de ketenpartijen en de periferie, tot aan een tuinder en beleidsmedewerkster bij een van de verschillende overheden. Iedereen deed vanuit haar eigen perspectief mee aan het event.

U kunt hier de presentatie van Daniek Ehrismann. 

Vrouwendag IMG 0213@rolfvankoppenfotografie
Contact

post@vrouwenenvoedsel.nl

Vrouwen & Voedsel 
p/a GroentenFruit Huis
Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer